Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst


Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang vars mål är att tillsammans med internationella experter lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft, skapa nya innovationer och främja Finlands livskraft. I år ordnas evenemanget i Vasa den 22 november.  

Det årliga evenemanget Talent Boost Summit ordnas nu i november för femte gången och samlar människor kring frågor om internationell arbetskraft. Under evenemanget som ordnas i Åbo Akademis lokaler i Vasa utlovas intressanta talare, internationell stämning och nätverkande med såväl företag som experter inom branschen. Evenemangets egentliga program ordnas under loppet av en dag, men deltagarna har möjlighet att fortsätta nätverkandet virtuellt följande dag. 
 
– Vasa erbjuder utmärkta omständigheter för evenemanget med sin närhet till havet, tvåspråkighet och en lång tradition av internationell verksamhetsmiljö, berättar Anna Korsbäck, koordinator för evenemanget.  
 
Talent Boost Summit riktar sig till alla intresserade företag, arbetsgivare och andra intressentgrupper. Dessutom väntas deltagare från den offentliga sektorn, läroanstalter samt kommuner och städer delta. Evenemanget ordnas i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, projektet Rikta kursen mot Finland (NTM-centralen i Egentliga Finland, ESF), NTM-centralen i Österbotten och arbets- och näringstjänsterna i Österbotten. 
 
Deltagarna erbjuds färska perspektiv och information om teman kring internationell rekrytering. I år granskas ämnet utifrån dragnings- och hållkraftsfaktorer. Ämnet är aktuellt eftersom företagen har ett stort behov av arbetstagare när Finlands befolkningsstruktur förändras. Där kan internationella experter vara svaret – samtidigt som de kan hämta med sig nya kunder och nätverk, vilket är till ytterligare nytta för företagen. Talent Boost Summit erbjuder fungerande verktyg för hur Finland, dess olika regioner, kommuner och arbetsgivare kan göras kända och lockande för internationella experter.  
 
Blickarna riktas däremot inte enbart till utlandet, eftersom de finländska högskolorna för närvarande har cirka 20 000 internationella studerande. Inom evenemanget talar man också om hur Finland bättre än tidigare kan hålla kvar de internationella experter som redan finns i landet. 
 
– Finland har 309 kommuner, varav Kaskö är den minsta staden med 1 200 invånare och Helsingfors störst med 650 000 invånare. Det som förenar dem är bristen på arbetskraft samt ett mål om att vidta åtgärder för att stärka konkurrenskraften och livskraften. Därför vill vi lyfta fram hur olika områden och kommuner det finns i Finland – och vilken stor betydelse de har när det gäller att locka internationella experter och få dem att stanna, berättar Korsbäck.  
 
Ett mer detaljerat program för dagen publiceras i september då anmälan till evenemanget också öppnas. Deltagandet är avgiftsfritt.

Mer information: Anna Korsbäck, anna.korsback@te-toimisto.fi
Läs mer: Talent Coastline