Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Fiske i Tana älv börjar i juni, fritidsfisketillstånd fås från webbutiken fr.o.m. 10.5 (Lappland)

I och med det nya fiskeavtalet börjar fiskesäsongen för Tana älv i år fr.o.m. 1.6 och fritidsfiskesäsongen fr.o.m. den 10.6. Ett elektroniskt system har skapats för försäljning av tillstånd för fritidsfiske. Tillstånd kan i fortsättningen köpas både i Finland och i Norge genom att logga in i någotdera lands elektroniska tillståndsbutik. Det kommer att finnas en direkt länk mellan butikerna.

Målet är att öppna tillståndsbutiken för fritidsfiskare den 10 maj. Webbadressen till butiken läggs upp på sidan Fiske i Tana älv på NTM-centralen i Lapplands webbplats redan den 5 maj. Man kan då gå in och skapa ett användarnamn åt sig. Norge har meddelat att den norska tillståndsbutiken öppnar först 19.5.

Det egentliga tillståndet skrivs ut som tidigare vid platserna för försäljning av tillstånd genom att visa tillståndskoden man fått då man handlat i webbutiken. Vid platserna för försäljning kontrolleras även fiskeredskapens renlighet.

Tillstånd som köpts från Norges butik måste lösas ut på norska sidan.

Tillstånd för båtfiske gäller på båda staternas områden. Tillstånd för strandfiske gäller endast för den stat, där man löst ut tillståndet.

Mer information om försäljning av fisketillstånd för personer från andra orter kommer senare. Dessa specialtillstånd omfattar 1 660 båtfisketillstånd och 1 660 strandfisketillstånd. Dessa tillstånd dras av från kvoten för fritidsfisketillstånd.

Lokalbefolkningens fisketillstånd och Tanas båtar registreras vid platsen för försäljning av lokala tillstånd i Utsjoki, Nuorgamintie 7.

Personer som fiskar i Tana älv och dess biälvar måste i fortsättningen anmäla sin fångst till fångstregistret. En betydande del av fritidsfiskare har redan tidigare anmält sin fångst till Naturresursinstitutets system. Det nya fångstregistret byggs på Naturresursintitutets system. 

Läs mer:

Mer information:
fiskeriexpert Kare Koivisto, tfn 0295 037 067


Regional information