Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Fiske i Tana älv börjar i juni - fritidsfisketillstånd fås från webbutiken fr.o.m. 10.5

I och med det nya fiskeavtalet börjar fiskesäsongen för Tana älv i år fr.o.m. 1.6 och fritidsfiskesäsongen fr.o.m. den 10.6. Ett elektroniskt system har skapats för försäljning av tillstånd för fritidsfiske. Tillstånd kan i fortsättningen köpas både i Finland och i Norge genom att logga in i någotdera lands elektroniska tillståndsbutik. Det kommer att finnas en direkt länk mellan butikerna.

Det egentliga tillståndet skrivs ut som tidigare vid platserna för försäljning av tillstånd genom att visa tillståndskoden man fått då man handlat i webbutiken. Vid platserna för försäljning kontrolleras även fiskeredskapens renlighet.

Personer som fiskar i Tana älv och dess biälvar måste i fortsättningen anmäla sin fångst till fångstregistret. En betydande del av fritidsfiskare har redan tidigare anmält sin fångst till Naturresursinstitutets system. Det nya fångstregistret byggs på Naturresursintitutets system. 

Läs mera:


Regional information