Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Strömming.

Fiskeri- och vattenbrukssektorns Ukrainastöd kan sökas

Stödet beviljas fiske- och vattenbruksföretag baserat på försvagningen av den ekonomiska situationen till följd av den ryska attacken mot Ukraina.

Stöd kan beviljas företag och näringsidkare som har registrerat sig som kommersiella fiskare i grupp 1 eller som är företag med vattenbruk som huvudnäring.

Ansökan om understöd ska lämnas in senast den 7.11.2022.

Läs mer

Fiskeri- och vattenbrukssektorns Ukrainastöd kan sökas (sttinfo.fi)