Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Fastighetsägare har två somrar på sig att se över avloppsvattensystemen

De som äger fastigheter i glesbygdsområden har ännu två somrar på sig att se till att avloppsvattenhanteringen motsvarar normerna. Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 12–18 maj uppmanas fastighetsägare att i god tid se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan förnyas. Avloppsvatten från en miljon människor har en betydande inverkan.

Kraven på rening av avloppsvatten ska uppfyllas senast den 15 mars 2016. Ungefär 50–70 procent av de fastigheter med fast bosättning där avloppsvattnet behandlas på fastigheten uppfyller för närvarande inte kraven. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen.

Om fastighetsägaren inte vet huruvida avloppsvattensystemet uppfyller kraven eller inte, är det en god idé att med hjälp av en avloppsvattenrådgivare eller någon annan sakkunnig uppdatera utredningen om avloppsvattensystemet.

Läs mera:


Regional information