Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kainuussa tuotettiin yli 61 miljoonaa litraa maitoa vuonna 2016 (Kainuu)

Vuonna 2016 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 225 tilalta yhteensä 61 685 763 litraa. Lähetetty maitomäärä on lisääntynyt lähes 0,5 miljoonaa litraa (0,8 %), vaikka maidonlähettäjiä on 13 (5,5 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna 2015.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Tilakohtainen maidon keskituotos on vuonna 2016 noussut 17 000 litraa (6,6 %) 274 000 litraan edellisestä vuodesta 2015. Vuonna 1996 (20 vuotta sitten) maitoa toimitettiin meijeriin 58 110 000 litraa. Maidon lähettäjiä vuonna 1996 oli kuitenkin lähes neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2016. Tilakohtainen keskituotos on noussut yli nelinkertaiseksi vuoteen 2016 mennessä vuodesta 1996 lähtien.

Vuonna 2016 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Kajaanissa, Kuhmossa, Puolangalla, Ristijärvellä ja Sotkamossa. Laskua tapahtui Paltamossa, Suomussalmella ja Hyrynsalmella. Huomattavimmat nousut vuonna 2016 olivat Puolangalla 415 000, Sotkamossa 275 000, Kajaanissa 207 000, Ristijärvellä 67 000 ja Kuhmossa 23 000 litraa.

Tilaa kohden maitomäärä kasvoi 48 000 litraa (8,7 %) vuoteen 2015 verrattuna. Puolangalla tilakohtainen meijeriin lähetetty maitomäärä vuonna 2016 oli yli kaksinkertainen (603 000 litraa) verrattuna koko Kainuun tilakohtaiseen meijeriin lähetettyyn maitomäärään. Määrä on koko valtakunnan huippua. Alhaisimmillaan tilakohtainen maitomäärä oli Hyrynsalmella (149 000 litraa) ja Paltamossa (168 000 litraa).

Vaikka maitomäärä on kasvanut, tuottajien määrä on vähentynyt. Joulukuussa 2016 Kainuussa oli 209 maidontuottajaa. Tuottajia oli 18 (7,9 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa 2015 Kainuussa oli 227 tuottajaa ja tuottajia oli 12 (5 %) vähemmän kuin vuonna 2014. Eniten maidontuotannosta luopuneita tiloja on Suomussalmella (5 maidontuottajaa) ja Kuhmossa (4 maidontuottajaa). Kajaanissa maidontuottajien lukumäärässä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna.

Kainuun ELY-keskuksen tavoitteena on säilyttää litramääräinen maidontuotanto nykyisellä tasolla, joka saavutettiin vuonna 2016. Kokonaismaitomäärä ei laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ja se saavutettiin maidontuotannosta luopuvista tiloista huolimatta, mikä tarkoittaa sitä, että maidontuotantoa jatkaneet tilat ovat kehittäneet tuotantoaan. Jotta maidontuotannon litramäärä pysyy nykyisellä tasolla, on jatkavien tilojen edelleen voimakkaasti kehitettävä tuotantoaan. Myös sukupolvenvaihdokset ovat erittäin tärkeitä maidontuotannon ja maatalouden jatkuvuuden kannalta.

Meijerin tilittämä maidon tuottajahinta ilman tukia oli vuonna 2016 keskimäärin 0,36 €/litra. Kansainvälisillä markkinoilla on havaittavissa enteitä tilanteen rauhoittumisesta, mikä toivottavasti merkitsee parempaa menekkiä ja tuottajille parempaa hintaa.  Viimeisten vuosien alhaisempi kannattavuus on parantanut tilojen tuotannollista ja taloudellista osaamista ja seurantaa. Näin ollen voidaan uskoa, että kainuulaiset maitotilat tulevat menestymään myös tulevaisuudessa. Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka.

Liitetaulukot:

Lähteet: Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Pohjolan Maito

Lisätietoja:

yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023 539, [email protected]


Regional information