Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus 11/2013: Leader-rahaa lämpökeskukseen Lentiiraan (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus hyväksyi marraskuussa rahoitettavaksi yhteensä 32 hanketta tai projektia.

Suurimman euromääräisen avustuksen sai Sotkamon kunnan Pysy reitillä -ympäristöhanke, jolle myönnettiin lisärahoitusta 300 000 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Vaalan Juustola Oy sai 177 614 euroa yrityksen investointitukea tuotantoprosessin ja -laitteiston ajanmukaistamiseen ja kehittämiseen. Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus sai Vuokatin Testikatti -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea 169 142 euroa. Kajaanin ammattikorkeakoulu sai puolestaan Core Competence Development -hankkeeseensa 160 368 euron ESR-rahoituksen. Marraskuussa myönnetyn rahoituksen yhteissumma oli 1 276 948 euroa.

Rahoituskatsauksen alussa esitellään Kuhmon Lentiiran kyläyhdistyksen Leader-hanke, jossa kyläyhdistys uusii omistamansa Lentiiran koulun pannuhuonetta.

Linkki: Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, marraskuu 2013


Regional information