Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kainuun alueen joukkoliikenteen tarjouskilpailu käynnistynyt (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kainuun alueen joukkoliikenteen tarjouskilpailu on käynnistynyt. Tarjouskilpailussa on 60 kuntien välistä ja sisäistä joukkoliikennevuoroa. Hankittavalla joukkoliikenteellä pyritään ensisijaisesti turvaamaan tarpeelliset työmatka-, opiskelu-, asiointi- ja matkailuyhteydet. Liikenteen hankkivat yhdessä Kainuun kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kilpailutettava liikenne perustuu ELY-keskuksen ja Kainuun kuntien yhdessä teettämään palvelutasosuunnitelmaan. Suunnitelmassa on tarkasteltu Kainuun joukkoliikennettä yhtenä kokonaisuutena ja määritelty hankittavat joukkoliikennevuorot. Osa nykyisistä vuoroista lakkaa, koska joukkoliikennemäärärahojen vähentymisen vuoksi kaikkien vuorojen hankkiminen ei ole enää mahdollista. Tarjouskilpailussa kuitenkin hankitaan joitakin joukkoliikenteen palvelutason kannalta tarpeellisia uusia vuoroja. Tarjouskilpailu ei koske markkinaehtoisen liikenteen joukkoliikennevuoroja eikä Kajaanin kaupunkiliikennettä.

Tarjouskilpailussa hankittava liikenne käynnistyy kesäkuun alussa. Samalla otetaan käyttöön Kajaanin, Paltamon, Ristijärven ja Sotkamon alueen liikenteessä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä.

Lisätietoja:
Joukkoliikennevastaava Ari Hoppania, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 245
Joukkoliikenneasiantuntija Samuli Kallio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 252


Regional information