Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2017 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita 9,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa yhteensä 18 877 työtöntä työnhakijaa. Se on 9,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 291 500 (- 12,2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %. Kymenlaaksossa osuus oli 13,8 % ja Etelä-Karjalassa 13,1 % (koko maa 11,1 %). Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Kotkassa (16,8 %) ja matalin Taipalsaarella (8,9 %).

Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kehitys oli suotuisinta Kotkan-Haminan (- 12 %, - 777 henkilöä) ja Lappeenrannan (- 11 %, - 622 henkilöä) seuduilla.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkoivat laskuaan

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 15,5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa kaikissa seutukunnissa. Työttömien määrä oli vähentynyt eniten ikäryhmissä 25–29 ja 35–39 -vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömiä oli 8,7 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys väheni kaikissa seutukunnissa. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta 7,7 % ja naisten 10,0 %.

Uusia avoimia työpaikkoja 9 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 1 652 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli pienempi kuin vuosi sitten (- 9 %, - 158 kpl).  Uusista avoimista työpaikoista 76 % oli yrityksissä. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 46 prosentissa uusista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä oli pienentynyt eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä. Erityisasiantuntijoiden ja muut työntekijät ammattiryhmissä oli nähtävissä pientä nousua. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyntiedustajille, toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille ja tarjoilijoille.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2017 (pdf, 1863 kt)


Regional information