Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Työttömyyden kuva ei ole Kaakkois-Suomessa olennaisesti muuttunut edellisiin kuukausiin verrattuna. Työttömiä työnhakijoita on enemmän kuin vuosi sitten, mutta lisäys on Kaakkois-Suomessa pienempi kuin Suomessa keskimäärin.Nuorten työttömien ja pitkään työttömänä olleiden määrät eivät ole nousseet kokonaistyöttömyyttä enempää.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi Kotkan-Haminan seudulla, mutta väheni muilla alueilla jonkin verran.

Lokakuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli 18.692 työttömänä olevaa työnhakijaa, 7,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Työttömyyden kasvuvauhti on hieman hidastunut elo-syyskuuhun verrattuna ja on edelleen selvästi maan keskimääräistä (työnvälitystilaston mukaista) työttömyyden lisäystä (+15,8 %) pienempi.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 (pdf. 150 kt)


Regional information