Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kaakkois-Suomen tienparannustyöt vuonna 2016 (Kaakkois-Suomi)
 

Kaakkois-Suomen alueella ovat kesän tieparannustyöt käynnistyneet. Tieverkon kehittämishankkeina parannetaan E 18 -tietä välillä Hamina - Vaalimaa ja valtatietä 6 välillä Taavetti - Lappeenranta. Nämä ovat Liikenneviraston toteuttamia erillishankkeita. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen parantamisinvestointeja toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ylläpitoluonteisina töinä tehdään päällystystöitä ja korjataan siltoja. Näihin ELY-keskus käyttää kaikkiaan tänä vuonna rahaa noin 19 miljoonaa euroa. Osana perustienpidon rahoitusta on vuosille 2016 - 18 tienpitoon myönnetty ns. korjausvelkarahaa, jota Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on vuonna 2016 käytössään 2,4 M€

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen merkittävin rakennushanke on Utin pohjavesialueen pohjavesisuojauksen lisärakentaminen valtatielle 6 välille Kipparilan liittymä - Tirvan liittymä. Tämä hanke toteutetaan erillisellä Liikenneviraston pohjavesiohjelman rahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4,9 miljoonaa euroa. Työt ovat alkaneet 2015 ja valmistuvat 2016. Korjausvelkakohteet ovat seututieverkon päällystyskohteita, maantien 368 parantaminen Voikoskella ja Länsisillan peruskorjaus Virolahdella.

Liikenneturvallisuutta parannetaan

  • rakentamalla valtatielle 15 Kouvolaan kaksi erillistä kevyen liikenteen väylää, toinen Käyräjoen kohdalle ja toinen Käyrälammen kohdalle. Käyräjoen kohdalle rakennetaan lisäksi uusi kevyen liikenteen silta. Väylien yhteispituus on noin kilometri ja kustannusarvio sillan kanssa 1,3 miljoonaa euroa. Työt tehdään 4 -11/2016.
  • Kouvolassa parannetaan valtateiden 6 ja 15 eritasoliittymässä valtatien 15 liittymiskaistaa. Työ tehdään 5 - 7/2016.
  • Valtatien 13 välillä Soskua - Nuijamaa poikkileikkaus muutetaan 2+1 -kaistaisesta tiestä 1+1 -kaistaiseksi. Tiellä on nykyisin rajalle mentäessä kaksi ajokaistaa, joista toinen on varattu rajan ylitystä odottavalle rekkaliikenteelle. Nykyiset liikennemäärät eivät tue tällaista poikkileikkausta ja tien liikenneturvallisuus onkin laskenut. Muutoksella palautetaan tien poikkileikkaus normaaliksi. Samalla tiellä toteutetaan leveän keskialueen kokeilu. Työ tehdään 5 - 10/2016.

Päällysteiden uusimiset painottuvat tänä vuonna Kymenlaakson alueelle, jossa päällysteitä uusitaan yhteensä noin 100 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystäminen tehdään valtatielle 359 välille Anjala - Koria, yhteensä 26 km. Lappeenrannassa korjataan valtateiden 6 ja 13 päällysteitä yhteensä 18 kilometrin matkalla. Taipalsaarella kunnostetaan Linnavuorentie osaksi yleistä kevyen liikenteen väylästöä. Päällysteitä uusitaan 8,5 miljoonalla.

Lappeenrannassa maantiellä 390 uusitaan Haapajoen silta. Työ ajoittuu kesä - elokuulle ja maantie 390 katkaistaan liikenteeltä työn ajaksi. Siltoja korjataan ja uusitaan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla.

Näiden lisäksi korjataan seuraavat sillat:

Kymenlaakso:

  • Kouvolassa jatkuu vuonna 2015 alkanut Käyrälammen risteyssillan peruskorjaus. Korjaustyö valmistuu 8/2016
  • Uronjoen silta korjataan valtatiellä 15. Työ ajoittuu 4 - 9/2016
  • Länsisilta sijaitsee Ylä-Pihlajan maantiellä 14721 Virolahdella. Silta uusitaan 5 - 10/2016
  • Osana E 18 -hanketta parannetaan Kyminlinnan risteyssilta, Huumatien risteyssilta, Helilän silta, Huuman silta ja Haapatien alikulkukäytävä Kotkassa. Sillat korjataan 5 - 11/2016

Etelä-Karjala:

  • Haapajoen sillan lisäksi korjataan Salmen silta Rautjärvellä, Silta sijaitsee Simpele- Särkisalmi maantiellä 4052. Silta korjataan 5- 9/2015.

Maltti on valttia - varaa riittävästi aikaa

Tietyöt aiheuttavat jonkun verran haittaa liikenteen sujuvuudelle. Työt pyritään tekemään niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Työn tekemistä vältetään ruuhka-aikoina ja osa päällystyskohteista tullaan tekemään yötyönä. Lisäksi valtateillä ei perjantaisin ja juhlapäivien aattoina työskennellä klo 14 jälkeen. ELY-keskus on töiden ajoituksessa ottanut huomioon myös tiedossa olevat merkittävät yleisötapahtumat.

Työmaan kohdalla on oman ja työntekijöiden turvallisuuden takia syytä noudattaa varovaisuutta. Paras keino on nopeuden riittävä pudottaminen sekä opasteiden ja liikenteenohjauksen noudattaminen. Uudelleenpäällystetyllä tieosalla, josta tiemerkinnät ja reunantäytöt puuttuvat, on ajoturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopeusrajoitukset ovat näillä tieosuuksilla normaaleja alhaisemmat.

Tietoa päällystys-, silta- ja muista tietöistä saa tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100 ja Liikenneviraston Internet sivuilta sekä tekstitelevision sivuilta.

Lisätietoja:

Parantamiskohteista projektipäällikkö Seppo Mielonen 0295 029 190 ja päällystyskohteista rakennusmestari Jukka Annala, puh. 0295 029 159.

Liite: Vuoden 2016  tienparannuskohteet- kartta (Liikennevirasto)

 


Regional information