Regional information

Nyheter 2022

Juha Sammallahti: Valtion aluehallinto uudistuu – palvelut alueilla säilyvät

Valtion aluehallinnossa on meneillään useita merkittäviä hankkeita. Niiden tavoitteena on kehittää ELY-keskusten toimintaa, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi valtion aluehallintoa uudistetaan vastaamaan paremmin alueiden tarpeisiin ja haasteisiin. Vastikään julkaistut kyselytulokset sidosryhmiltämme antavat osaltaan hyvän pohjan kehittämistyölle.

Syksyn aikana ELY-keskuksille on laajassa yhteistyössä henkilöstön ja ohjaavien ministeriöiden kanssa valmisteltu uutta strategiaa, joka antaa suunnan valtion aluehallinnon toiminnalle vuoteen 2027 asti. Siinä kuvataan visiomme, arvomme, toimintaympäristömme keskeiset muutokset, strategiset painopisteet ja tavoitteet. Strategia on tarkoitus julkaista tammikuussa 2024.

Strategian pohjalta valmisteltu vuoden 2024 tulossopimuksemme on määrä allekirjoittaa niin ikään tammikuussa 2024. Strategian painopisteiden pohjalta laadittavat tulostavoitteet asetetaan lähtökohtaisesti koko strategiakaudelle, mutta niitä päivitetään tarvittaessa ja vuosittain.

Valtion aluehallintoa uudistetaan yhdenmukaisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan

Valtion aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Samalla muodostetaan uudet alueelliset elinvoimakeskukset, joihin kootaan ne nykyisten ELY-keskusten tehtävät, jotka eivät siirry valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon.

Uudistamisessa tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta sekä sujuvoittaa prosesseja ja palvelua. Uudistuksen pääperiaatteet on linjattu pääministeri Orpon hallitusohjelmassa. Uudistus kattaa yhdeksän hallinnonalan tehtäviä ja koskee 23 virastoa sekä 4600 työntekijää. Uuden mallin mukaan järjestetty valtion aluehallinto käynnistää toimintansa viimeistään vuonna 2026.

Uudistus käynnistyi syksyllä lainsäädäntöhankkeella, jonka tavoitteena on valmistella hallitusohjelman linjausten mukaiset muutokset lainsäädäntöön. Lainsäädännön valmistelun lisäksi käynnistetään uusien virastojen toimeenpanon suunnittelu. Valmistelua tehdään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri ministeriöiden ja virastojen kanssa.

Sidosryhmät olivat tyytyväisiä ELY-keskusten toimintaan

Vuonna 2023 jo seitsemättä kertaa toteutetun ELY-keskusten sidosryhmätutkimuksen tulokset kertovat onnistumisestamme yhteistyön kehittämisessä. Sidosryhmät kokevat ELY-keskukset asiantuntevaksi, yhteistyötaitoiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Pirkanmaan ELY-keskus sai hyvät arviot sidosryhmiltään. Kokonaisarvio oli 3,94 asteikolla 1-5, mikä on hiukan parempi kuin aiemmin. ELY-keskuksista Pirkanmaa oli keskitasoa. Asiakkaat kiittivät osaamista, yhteistyötä, verkostoja ja palveluasennetta. Parannettavaa löytyi hallinnon eriytymisestä ja palvelujen nopeudesta. Byrokratiaa haluttiin karsia.

Tutkimustulokset antavat hyvät eväät uudistushankkeiden valmisteluun ja kehittämään toimintaamme aina vain asiakaslähtöisempään suuntaan. Samalla haluamme varmistaa, että pystymme muutoksenkin aikana huolehtimaan perustehtävistämme ja asiakaspalvelumme korkeasta laadusta.

Haluankin kiittää yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää ja rauhallista joulun aikaa!

Juha Sammallahti
Ylijohtaja
Pirkanmaan ELY-keskus

Kuva Tinnu Salonen / Pirkanmaan ELY-keskus