Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Joulukuussa työttömyys paheni merkittävästi (Hämeen ELY-keskus)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa  26 679 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 508 enemmän (10,4 %) kuin vuosi sitten. Marraskuusta työttömien määrä kasvoi 2 754:llä (11,5 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuun lopussa 363 268 kasvaen edellisen vuoden joulukuusta 33 369 (10,1 %). Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 14,9 % ja koko maassa 13,9 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien % -osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli joulukuun lopussa Hämeessä 21,4 % ja koko maassa 18,6 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 38,4 % ja koko maassa 33,7 %.

Työllisyyden trendit Hämeessä

  • Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 26 679, mikä on 2 508 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Avoimia työpaikkoja oli joulukuun aikana 2 660, lisäystä vuoden takaisesta 301 paikkaa
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 642 hakijaa, vähennystä vuoden takaisesta 45
  • Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli joulukuun lopussa 7 745, mikä on 1 209 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä oli joulukuun lopussa 3 743, mikä on 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Ulkomaalaisia oli työttömänä joulukuun lopussa 1 889, mikä on 141 enemmän kuin vuosi sitten

Työllistymistä edistävät palvelut Hämeessä

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli joulukuun lopussa Hämeessä 7 642 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (1 255), työnhaku- ja uravalmennuksessa (4), työllistettynä/työharjoittelussa (2 200), työ-/koulutuskokeilussa (844), vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt (214), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 283) ja omaehtoisessa opiskelussa olevat (1 842). Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä laski viime vuoden joulukuusta 45 hakijalla (-0,6 %). Marraskuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä väheni 958 henkilöllä (-11,1 %).

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) laski vuoden takaisesta. Aktivointiaste oli joulukuun lopussa 22,3 %. Koko maassa aktivointiaste laski hieman edellisen vuoden joulukuusta, mutta oli korkeampi kuin Hämeessä eli 24,3 %.

Lisätiedot: Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

  • Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585
  • Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
  • Palvelujohtaja Marja-Leena Suominen, puh. 0295 041 794
  • Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014


Regional information