Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt december (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Nu är arbetslöshetsgraden även inom Österbottens NTM-centrals område över 10 procent.
  • Antalet nya lediga arbetsplatser har sjunkit med nästan en femtedel jämfört med året innan.
  • Arbetslöshetsgraden för utlänningar har börjat minska mot slutet av året.
Läs hela översikten här.

Regional information