Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för december (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 10,0 %.
  • Arbetslösheten minskade i hela landet jämfört med förra året, men minst i Österbotten, 0,8 %.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande ökade fortsättningsvis.
  • Redan över en tredjedel av arbetslösa arbetssökande är över 50 år.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under december 992 nya lediga arbetsplatser, vilket är 24 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 4 970 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 1 452 personer permitterade på heltid i december, vilket är 78 färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf).

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information