Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Jokijäät lähdössä liikkeelle Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ennusteiden mukaan yöpakkaset hellittävät ja näin ollen lumen sulaminen voimistuu kuluvan viikon aikana. Jokiemme virtaamat kasvavat merkittävästi viikon loppua kohti.

Tulvahuippu saavutettaneen Oulun eteläpuolisissa joissa viikonlopun aikana. Tulvan suuruus jäänee hieman keskimääräistä alhaisemmaksi Kala- ja Siikajoessa. Maakunnan eteläosassa jokijäät ovat haurastuneet viimeisten kahden viikon aikana, mutta edelleen jäät ovat paikoin vahvoja. Virtaamien kasvun myötä jokijäät lähtevät liikkeelle. Jääpatoja muodostuu tyypillisesti koskien alapuolisten suvantojen tuntumaan.

Virtaama kasvaa myös maakunnan pohjoisosan vesistöissä. Kiiminkijoella voidaan odottaa jäiden lähtevän liikkeelle tulevan viikonlopun aikana. Myös Oulujoen sivujoissa, kuten Sanginjoella jäät lähtevät liikkeelle. Jokijäät ovat selvästi kiinteämpiä ja paksumpia kuin Oulun eteläpuolisissa joissa. Vesimääräinen tulvahuippu saavutettaneen Kiiminkijoella huhtikuun puolivälin tietämissä. Iijoella ja Kuivajoella vesimääräinen tulvahuippu saavutetaan myöhemmin keväällä.

Riski jääpatojen aiheuttamille paikallisille ja korkeille tulvavedenkorkeuksille on viikon loppupuolella erittäin suuri Lestijoen, Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Temmesjoen Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä.

ELY-keskus on tänä keväänä edesauttanut jäiden lähtöä sahaamalla jokijäitä Lesti-, Malis- ja Kiiminkijoella. Alueen säännöstellyissä järvissä, kuten esim. Uljuan ja Hautaperän tekojärvessä vedenpinta on juuri nyt alhaalla. Järvet täytetään huhti- ja toukokuun aikana kesäkorkeuksiinsa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita viimeistään tässä vaiheessa siirtämään irtaimistonsa pois jokivarsilta. 

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 430 (kokonaistilanne)
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 038 341 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)


Regional information