Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena

På grund av den varma sensommaren har det i insjöarna förekommit fler blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten. Rikliga blomningar har förekommit i Södra och Mellersta Finlands insjöar. Rikliga blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i Finlands sydvästra havsområden och i Finska viken. Blomningarna börjar dock avta i de sydligaste öppna havsområdena.

Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: 

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information