Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Floddalsvyerna som formats under istiden bevaras även i framtiden – landskapsvårdsområde inrättades i bylandskapet i Yläkemijoki

Miljöministeriet har inrättat ett landskapsvårdsområde i Yläkemijoki bylandskap i Rovaniemi. Området är det sjunde i en serie landskapsvårdsområden genom vilka man på olika håll i Finland värnar om biologisk mångfald och kulturellt betydelsefulla landskap. 

Ett landskapsvårdsområde enligt naturvårdslagen har inrättats för att bevara och vårda skönheten, de historiska särdragen och värdena i natur- och kulturlandskapet vid byarna i Yläkemijoki. 

Viiri delägarlag, Viirin kyläyhdistys ry och Viiri Viri ry initierade inrättandet av landskapsvårdsområdet. Inrättandet av området har beretts i ett projekt som leds av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i samarbete med de lokala invånarna och olika intressegrupper. 

I de storslagna landskapen möts branta älvbrinkar och landsbygdsidyll

Det nya landskapsvårdsområdet omfattar byarna Tennilä, Viirinkylä och Vanttauskoski på en sträcka på cirka 12 kilometer längs med Kemi älv. Området ligger i floddalen som formats under istiden på norra och södra sidan av Kemi älv. Området på 2 302 hektar gränsar i nordvästlig riktning till toppen av Tennivaara och i sydost till Vanttauskoski by. Markområdena är nästan helt i privat ägo. 

Målet med inrättandet av landskapsvårdsområdet i Yläkemijoki är att uppmuntra markägare och företagare i området till långsiktig vård av kulturlandskapet.

Sex riksomfattande landskapsvårdsområden har tidigare inrättats genom miljöministeriets beslut: i Skärland i Raseborg, i Hyypiänjokilaakso i Kauhajoki, i byarna Kairala och Luro i Pelkosenniemi, i Simo, i Naapurinvaara i Sotkamo och i Tana älvdal. Dessutom har det genom NTM-centralernas beslut inrättats två landskapsvårdsområden på landskapsnivå i Saija i Salla och i de östkarelska byarna i Suomussalmi. 

Läs mer:

Floddalsvyerna som formats under istiden bevaras även i framtiden – landskapsvårdsområde inrättades i bylandskapet i Yläkemijoki, miljöministeriet pressmeddelande 20.10.2022

Beslut om landskapsvårdsområdet i Yläkemijoki bylandskap (på finska)