Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kollektivtrafikens servicenivå fastställs i Östra Nyland (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland, kommunerna i Östra Nyland och Nylands förbund har börjat planera fastställandet av servicenivåmål för kollektivtrafiken. Servicenivån fastställs utgående från utbud, efterfrågan och finansieringen av trafiken samt granskning av förändringar i verksamhetsmiljön. Transportörerna i området hörs när nivån ska fastställas. Planen inleddes i januari 2016 och det är meningen att den ska vara klar i början av hösten. Områdets invånare kan kommentera servicenivåförslaget i utkastskedet på senvåren 2016.

I servicenivåplanen tar man ställning till kollektivtrafikutbudet i området och bland annat utvecklingen av hållplatser. Utgående från servicenivåplanen görs en kollektivtrafikplan upp för området och riktlinjer för kollektivtrafikens anskaffningar bereds. En betydande del av kollektivtrafikservicen i Östra Nyland produceras på marknadsvillkor och det kommer även i framtiden att vara viktigt att stödja verksamhetsförutsättningarna för marknadsbestämd trafik. Dessutom betalar både kommunerna och NTM-centralen ut offentligt stöd till Östra Nyland för kollektivtrafiken. En av servicenivåplanens uppgifter är att styra allokeringen av det offentliga stödet så effektivt som möjligt så att det betjänar invånarnas rörlighet.

Fastställandet av kollektivtrafikens servicenivå är en lagstadgad uppgift. NTM-centralen i Nyland som fungerar som behörig myndighet för kollektivtrafiken i Östra Nyland fastställer servicenivåmålet för kollektivtrafiken för åren 2017–2020.

 

Ytterligare information:

  • Kollektivtrafikexpert Jukka-Pekka Vallius, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 324
  • Trafikingenjör Hanna Linna-Varis, Borgå stad, 040 5290 278

 


Regional information