Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Itä-Suomen ETNO kokoontui suunnittelemaan toimintaansa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Itä-Suomen ETNO kokoontui 17.5.2016 puheenjohtajansa Kuopion kaupungin palvelualuejohtajan Pekka Vähäkankaan johdolla suunnittelemaan toimintaansa ja painopisteitä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 27.11.2015 asettanut Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikaudelle 2015–2019, johon kuuluu järjestöjen ja viranomaisten edustajia Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Itä-Suomen ETNOn varapuheenjohtajana on Tahko-Tours Oy:n toimitusjohtaja Elena Chiksoeva.

Itä-Suomen ETNO haluaa toiminnassaan keskittyä myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseen ja vuorovaikutuksen edistämiseen maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. ETNOn teemavuotena on tänä vuonna ihmisarvoisen keskustelukulttuurin edistäminen. Avoin tiedottaminen, hyvien esimerkkien ja käytäntöjen jakaminen, positiiviset kohtaamiset kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä sekä rasismin ehkäisy ovat keinoja ihmisarvoisen keskustelukulttuurin edistämiseksi. Myös myönteiset asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan nähdään tärkeänä, jotta kotouttamisessa voidaan onnistua.

Itä-Suomen ETNO suunnittelee toimia Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuoteen osallistumiseksi ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen, työnantajien asenteisiin vaikuttaminen, maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen sekä uskontojen ja kulttuurien keskinäisen vuoropuhelun edistäminen nähdään tärkeinä painopisteinä Itä-Suomen ETNOn tulevien vuosien toiminnassa.  

Tautatietoa ETNO:sta

Valtioneuvoston asetuksessa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/2015) säädetään valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO. Toimintaa ohjataan oikeusministeriöstä. Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on aluetasolla hoitaa neuvottelukunnalle asetuksen (771/2015) 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;
2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;
3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;
4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;
5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

 

Lisätietoja
Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, Kuopion kaupunki, p. 044 718 2792, pekka.vahakangas(at)kuopio.fi

Itä-Suomen ETNOn varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Elena Chiksoeva, Tahko-Tours Oy, p. 0400 244 133, elena.ch(at)tahkotours.fi

Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 040 718 1414, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi

 

 


Regional information