Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Itä-Suomen AVI myönsi luvan poikkeusjuoksutuksille Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden vedenkorkeuksien turvaamiseksi (Etelä-Savon ELY-keskus)

Itä-Suomen AVI myönsi 11.4.2014 luvan poiketa tilapäisesti Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyä ja Kissakosken voimalaitoksella tapahtuvaa juoksutusta koskevista Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen lupaehdoista. Lupaa haki vesilain valvontaviranomaisena Etelä-Savon ELY-keskus.


Regional information