Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Iso-Lamujärven säännöstelyn kehittämishankkeen suunnittelu etenee (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jatkanut Pyhännällä sijaitsevan Iso-Lamujärven säännöstelyn kehittämishankkeen suunnittelua.

Hankkeen tarkoituksena on:
- kehittää Iso-Lamujärven säännöstelykäytäntöä nykyisten tai korjattujen lupaehtojen pohjalta huomioiden järven ekologinen tila ja virkistyskäyttö
- mukauttaa järven säännöstely muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin ja pystyä varautumaan mahdollisiin tulvatilanteisiin
- tarkastella ja mallintaa erilaisia juoksutus- ja padotusvaihtoehtoja yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa
- selvittää järven virkistyskäyttöä ja kalastusta palvelevien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia

Hankkeesta ovat valmistuneet seuraavat osiot:

Valmistunut padotus- ja juoksutusselvitys antaa valmiuksia tarkistaa Iso-Lamujärven nykyisiä lupaehtoja sujuvammaksi sekä nykyisessä että ilmastonmuutostilanteessa.

Jatkosuunnitteluun kuuluvat seuraavat osiot:
- Iso-Lamujärven padon roskahaitan poisto
- Iso-Lamujärven veneenlasku- ja /tai –säilytyspaikat, 2 kpl
- selvitys tulva-aikana katkeavista tieosuuksista maanteillä 18519 ja 18505 ja toimenpide-ehdotukset tilanteen korjaamiseksi

Suunnittelu on toteutettu yhdessä sidosryhmän kanssa, johon kuuluvat Pyhännän kunta, Lamujoen järjestely-yhtiö, Lamun kalastuskunta, Lamujoen järjestely-yhtiö, Suomen ympäristökeskus ja vesialueen omistajat. Jatkosuunnitteluosioiden valmistuttua hankkeesta pidetään tiedotustilaisuus kesäkuussa 2016 Pyhännällä.

Lisätietoja:
Vesitaloussuunnittelija Veli-Pekka Latvala, puh. 0295 038 365


 


Regional information