Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Inspirationsdag - Mot en ny projektkultur i Österbotten (ELY-centralen i Österbotten)

Välkommen! Vi bjuder härmed in dig till en sammankomst i februari, där projektproffs i Österbotten samlas för att diskutera vad man lärt sig under perioden och framför allt för att utarbeta en ny slags projektkultur för den påbörjade programperioden. Tillställningen är avslappnad, syftet är att deltagarna ska lära sig av varandra, diskutera och lära känna varandra över substansgränserna.
 

Tid: 5.2.2014 kl. 8:30 - 16:00
Plats: Rantasipi Tropiclandia, Vasa

 

 

Teman för dagen:

  • Vad har vi lärt oss av denna programperiod?
  • Kan vi hitta nya metoder?
  • Vad borde fås till stånd i Österbotten under kommande programperiod, varför och med vilka team?
  • Hur utarbetas tydliga mål och ett vinnande teams element?

 

Dagordning

Anmälning

 

Närmare upplysningar:
ESF-koordinator Jouni Kytösaari, tfn 0295 028 589


Regional information