Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Idéer till utveckling av landsbygden efterlyses till slutet av januari 2015

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer till utveckling av landsbygden. Utvecklingsidéer som kan tillämpas i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 eller landsbygdsprogrammet är välkomna. Genom idéefterlysningen vill man rikta landsbygdsprogrammets finansiering till landsomfattande projekt som förbättrar programmets genomförande och dess resultat. Ett ytterligare mål är att komplettera och stödja utvecklingsarbetet och projektverksamheten i regionerna. Efterlysningen gäller utvecklingsidéer som är tillämpliga inom systemet med landsbygdsprogrammets projektstöd. Efterlysningen gäller inte företagsspecifika eller företagsgruppers idéer eller utvecklingsfrågor.

 Idéerna behöver inte vara färdiga projekt, utan en egentlig projektplan och ansökan byggs på de idéer som blir valda för fortsatt beredning. I det första skedet är det viktigast att man presenterar projektets syfte på ett konkret sätt. Denna gång gäller det projekt som finansieras år 2015. 

Läs mera:


Regional information