Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Finland offentliggjorde en klimatstrategi för IKT-sektorn: bits ska användas för att bekämpa klimatförändringen

Hur kan spillvärme från datacenter värma upp bostäder? Hur kan skrivbordslådans trasiga telefon med värdefulla metaller återställas genom service eller fås till återvinning? Hur kan man med hjälp av informations- och kommunikationsteknik minska utsläpp från transporter eller industrin?

Dessa frågor besvaras i Finlands första klimat- och miljöstrategi för IKT-sektorn, som offentliggjordes den 9 mars 2021. I den internationellt banbrytande strategin har man sammanställt metoder med hjälp av vilka IKT-sektorns koldioxid- och miljöavtryck ska minska och digitaliseringens fördelar tas i bruk.

Klimat- och miljöstrategin för IKT-sektorn i Finland bereddes av en arbetsgrupp som bestod av företrädare för företag, den offentliga förvaltningen och organisationer samt universitet och forskningsinstitut. Strategin har färdigställts vid kommunikationsministeriet efter remissbehandlingen av arbetsgruppens slutrapport, som avslutades i januari 2021.

Sex punkter för en ekologiskt hållbar digitalisering

Strategin innehåller sex mål och åtgärder för att uppnå dem.

  1. Energieffektiviteten hos IKT-infrastrukturen ska ökas och koldioxidfria energikällor ska tas i bruk
  2. Dataekonomin ska bli klimatvänlig
  3. Utrustningens livslängd ska förlängas och värdemetaller återvinnas
  4. En helhetsbild av digitaliseringens miljökonsekvenser ska skapas
  5. Konsumenterna ska bli medvetna om miljökonsekvenserna
  6. Utnyttjande av ny teknik i klimatarbetet och miljövården

Läs mer