Regional information

Nyheter 2022

I oktober fanns det 256 100 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 23 700 personer jämfört med oktober i fjol. Det anmäldes 54 000 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober fanns det sammanlagt 256 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 23 700 fler än förra året och 6 300 fler än den föregående månaden. 

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 89 400. Detta är 1 700 fler än ett år tidigare. 

Under oktober anmäldes 54 000 nya lediga jobb, det vill säga 25 800 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. 

Läs mer:

I oktober fanns det 256 100 arbetslösa arbetssökande, arbets- och näringsministeriets meddelande, 21.11.2023 (tem.fi)