Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Issörjan har ställvis höjt vattenståndet i åarna i Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

De senaste dagarnas kalla väder och den tämligen stora vattenföringen i åarna har lett till att issörja har bildats i forsarna. Issörjan stockar upp forsarna och som en följd av det har vattenståndet stigit i bl.a. Esse å nedanför Evijärvi, Halsuanjoki, Kronoby å, Lappo å nedanför Kuortaneenjärvi, Nurmonjoki och i Seinäjoki.

I Esse å har avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi minskats stegvis under slutet av veckan från nivån 24 m3/s till nivån 15 m3/s för att lätta upp situationen och få ett istäcke att bildas på ån. I Esse å har issörja lett till att vattenståndet har stigit bl.a. i Vitsjö och Hjulfors i Pedersöre. Då vattenföringen har minskat har situationen lättat. Det har delvis bildats ett istäcke i forsarna, men det är sannolikt att problem med issörja fortsättningsvis förekommer under den förestående köldperioden och att man blir tvungen att bekämpa issörja med hjälp av grävmaskiner eller sprängning.

I Lappo å har vattenståndet i bl.a. Tampparinkoski och Lankilankoski i Lappo stigit betydligt på grund av issörja och ungefär hälften av ån strömmar ännu fri från is. Då avrinningen från Kuortaneenjärvi minskar, torde situationen lätta under de närmaste dagarna. Under veckoslutet avlägsnades issörja och is med grävmaskin ovanom regleringsdammen i Kuortaneenjärvi. Man hoppas att ett istäcke snabbt skulle bildas i Lappo å för att issörjeläget inte försvåras. I Seinäjoki har issörjan höjt vattenståndet bl.a. i Holmanperä.

Issörjan har också orsakat störningar för flera av vattenkraftverken i området den senaste tiden.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

Regional information