Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hyydetulvia on torjuttu Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Rantasalmen asemankylän Kohisevanjoesta, Juvan Myllyjoesta ja Kangasniemen ja Mikkelin rajalla sijaitsevasta Läsäkoskesta on poistettu hyydepatoja. Veden pinta tulvakohteissa on lähtenyt laskemaan. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja kaivutöitä jatketaan tarvittaessa.

Kohisevanjoella on poistettu kaivinkoneella hyydepatoja useasta kohdasta 6.1. ja 7.1.  Vesi on laskenut patojen poistamisen jälkeen. Tilannetta tarkkaillaan ja tarvittaessa hyydepatoja poistetaan edelleen. Tähän mennessä joen varrella on kastunut yhden asuinrakennuksen kellari ja useita sauna- ja talousrakennuksia.

Myllyjoella 5-tien alapuolella hyydepatoja poistettiin kaivinkoneella 7.1. iltapäivällä. Hyydetilanne on parantunut eikä jää ja vesi uhkaa siltojen rakenteita. Vedenpinta on laskenut uomassa useita kymmeniä senttimetrejä. Tilannetta seurataan edelleen. Tähän mennessä yksi saunarakennus on kastunut hyydetulvan seurauksena.

Läsäkosken alaosassa vedenpinta on noussut 7.1. ja edelleen perjantaina 8.1. aamupäivällä. Vesi on noussut Okolan yksityistien tasolle tien alimmassa kohdassa. Kaivinkone poisti hyydepadot perjantaina iltapäivällä ja vedenpinta on laskenut. Tilannetta seurataan viikonlopun yli.

Lähipäivinä pakkanen on vielä kireää mutta tämän jälkeen sää on lauhtumassa, mikä saattaa osaltaan helpottaa hyytötilannetta.
 

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192

Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti, Etelä-Savon pelastuslaitos, p. 044 794 3850


Regional information