Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hyydettä havaittu useissa virtavesissä Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kiristyvä pakkanen on aiheuttanut hyydetulvia eri puolilla Etelä-Savoa.

Hyydetulva on edelleen Rantasalmen asemankylän Kohisevanjoessa, josta loppiaisena poistettiin hyydepatoja kaivinkoneella. Yksi saunarakennus on osaksi kastunut ja tulva uhkaa kahta muuta saunarakennusta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa hyydepatoja poistetaan.

Mikkelin ja Kangasniemen rajalla sijaitsevan Läsäkosken alaosassa on havaittu hyydettä. Vedenpinta on nousemassa. Tilannetta tarkkaillaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.

Myös Juvan Myllyjoessa on havaittu hyydetulva ja ainakin yksi saunarakennus kärsii tulvasta. Tarvittaessa hyydepatoa tullaan purkamaan kaivinkoneella.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4192


Regional information