Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Hyviä neuvoja tarjolla! (Kaakkois-Suomi)
Neuvo2020 on viljelijöille suunnattu palvelu, jolla maatila saa tuettua ammattilaisneuvontaa pelkällä arvonlisäveron hinnalla. Palvelua on käyttänyt Kaakkois-Suomessa noin tuhat maatilaa eli kolmasosa tiloista.

Suunnitelmia ja selvityksiä maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen sekä luomutuotantoon liittyvissä asioissa. Tätä kaikkea tarjoaa Neuvo2020-palvelu. Palvelua tarjoavan neuvojan saat tarvittaessa avuksi myös tukiviidakon koukeroihin. Ruokavirasto on kilpailuttanut ja kouluttanut noin 800 Neuvo2020 -asiantuntijaa, joista maatalousyrittäjä voi itse valita tarpeisiinsa sopivan neuvojan. Mukana on mm. eläinlääkäreitä, neuvontajärjestöjen asiantuntijoita sekä yksityisiä asiantuntijoita. 

Yksi tila voi käyttää palvelua useamman kerran erilaisiin kehittämistarpeisiin. Tukea myönnetään tilakohtaisesti jopa 10 000 euroon saakka vuosien 2015-2020 aikana. Palvelua tuetaan EU:n maaseuturahastosta. Neuvojalle maksettava kustannus on 63 e/h sekä matkakulut, ja viljelijän maksettavaksi jää vain niistä määräytyvä arvonlisävero.

Ei vielä joka talon tuttu

Koko Suomessa maatilojen neuvontaa on annettu vuoden 2015 lopusta lähtien 22 miljoonan euron edestä kaikkiaan 20 000 tilalle.

Kaakkois-Suomeen tukea on myönnetty yksi miljoona, joka on jakautunut tuhannelle tilalle. Suosituin neuvonta-aihe Kaakkois-Suomessa on ollut ollut ympäristökorvauksen ehdot/ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttaminen, toisena kilpailukyvyn parantaminen ja kolmantena luonnonmukaisen tuotannon ehdot.

Neuvo2020 -palvelulla voidaan teettää myös tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelma, joka on ehtona mm. eläinten hyvinvointituen saamiselle. Kaakkois-Suomessa niitä laatii mm. eläinlääkäri Heli Heikkonen.

- Vuositasolla teen noin 80 kpl Neuvo2020-tuen piiriin kuuluvaa tuotantoeläinten terveydenhoitosuunnitelmaa. Sen päälle tulee vielä vastaava määrä muita terveydenhuoltokäyntejä, kertoo Parikkalan toimipisteessä työskentelevä kunnaneläinlääkäri Heikkonen.
- Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun olen kertonut, että suunnitelman voi tehdä Neuvo-rahoituksella. Kaikki eivät sitä nimittäin tiedä.

Heikkosen mukaan jotkut tilat osaavat käyttää hyvin hyödykseen Neuvo-palvelua eri toimenpiteisiin, mutta kaikille se ei ole vielä tuttu. Sama vaikutelma palvelun tunnettuudesta on ProAgrian neuvojalla Juha Tynkkysellä.

Tynkkynen hallitsee maatilojen talousasiat ja on tehnyt paljon neuvontaa liittyen tilojen kilpailukyvyn parantamiseen. Neuvonta-aihe on yksi Kaakkois-Suomen suosituimmista, sitä on annettu lähes 300 tilalle. Investoinnit, sukupolvenvaihdokset ja yhtiöittämiset ovat Tynkkysen suosituimpia aiheita, harvemmin kysytään enää viljelijätukiin liittyvää neuvontaa.  

- Tämä kilpailukyvyn parantaminen tuli vähän myöhemmin mukaan Neuvo 2020 -aiheisiin, mutta kysyntää on ollut alusta alkaen. Kun tilalla on akuutti ongelma, se liittyy yleensä jollain tavalla talouteen ja silloin pyydetään ulkopuolista apua.

- Tietysti silloin on eduksi, ettei ulkopuolisen avun pyytäminen kaadu ainakaan hintaan, Tynkkynen jatkaa.

Juha Tynkkynen tekee neuvontaa ympäri Kaakkois-Suomea aina Parikkalasta Kouvolaan asti ja näkee tiloja laidasta laitaan. Optimisia ja vähemmän optimisia. Maatilojen ahdingossa yritetään aina löytää joku ratkaisu tilanteeseen, joten siksi ihmiset ovat olleet tyytyväisiä Neuvoon, sillä sitä kautta päästään aina johonkin ratkaisuun.

Neuvo2020-palvelua voi hakea myös koronan aiheuttamiin ongelmatilanteisiin, kun tilalle halutaan suunnitella esimerkiksi uusia toimenpiteitä tai kehittää uutta liiketoimintaa.

Lisätietoja: Ruokaviraston sivu Neuvo2020-palvelusta

Teksti: Marjukka Hermonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuvat:  Maaseutuverkosto; Martina Motzbäuchel