Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hyvä kello kauas kantaa -  maakunnan kulttuuriympäristöryhmä on sitoutunut nostamaan esille kulttuuriympäristöonnistujia (Keski-Suomi)

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU) on tehnyt kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa luvataan nostaa esille kulttuuriympäristöonnistujia.

Kulttuuriympäristösitoumus on kunkin toimijan lupaus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu toimimaan valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen antaja asettaa itse.

MAKU-ryhmä näkee positiivisista esimerkeistä viestimisen tärkeänä kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuuden huomioimisessa ja niiden hyvän hoidon kannustimena. MAKU-ryhmän puheenjohtaja Heli-Maija Voutilaisen mukaan  – Onnistuminen voi olla pienikin teko, jolla on merkitystä kulttuuriympäristön säilymisen ja hallitun muutoksen kannalta.

Palkitseminen on yksi sitoumuksessa mainittu väline tehdä kulttuuriympäristöjä näkyväksi ja nostaa esiin kulttuuriympäristöonnistujia. MAKU-ryhmä jakaa vuonna 2017 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon kahdeksannen kerran. Tänä vuonna palkinnolla on käytössä myös Suomi100 -juhlavuoden tunnus ja palkitseminen on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon saajan avoin haku käynnistyy syksyllä ja palkinto jaetaan joulukuussa 2017.

Kulttuuriympäristö - myös hyvä yritysympäristö

MAKU-ryhmä retkeilee keskiviikkona 7.6. Korpilahdella Höyry-galleriassa ja Juhlakartano Tähtiniemessä. Molemmat kohteet ovat osa Korpilahden kirkkoranta -nimistä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Ryhmä toimii kulttuuriympäristöstrategian mukaisesti sen eteen, että kulttuuriympäristöt nähdään voimavarana ja elinkeinotoiminnan mahdollistajina. Onnistunut kulttuuriympäristöjen ja yritystoiminnan yhteensovittaminen tuo toimeentulon yrittäjälle, luo elämyksellisiä kohteita asiakkaille sekä edellytyksiä ylläpitää ja kehittää kohteita edelleen.

Vuodesta 2011 Korpilahden satamassa entisen höyrysahan rakennuksissa toiminut Ulla Huttusen ja Arto Salmisen ylläpitämä Höyry-galleria on hyvä esimerkki kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen uudesta käytöstä.

Yrittäjä, metalliseppä Ulla Huttunen sanoo  – Toivomme, että toimintamme on sopusoinnussa tämän arvokkaan ja hurmaavan rakennuksen suojassa. Rakennuksen henki luo taiteelle ja käsityölle hyvän paikan olla läsnä. Rakennus ja Päijänteen rannalla olo on tehnyt päivistämme arvokkaita.

Ulla Huttunen ja MAKU-ryhmä ovat tehneet hyvää yhteistyötä toistakymmentä vuotta Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon tiimoilta. Ulla Huttunen valmistaa MAKU-ryhmän joka toinen vuosi jakaman tunnustuksen, joka kerta palkinnon saajan mukaan suunnittelemansa uniikin emaloidun metallilaatan.

MAKU-ryhmä

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-Suomessa. MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on ihmisen luomaa ympäristöä, rakennettua ympäristöä, maisemaa, perinnemaisemia ja muinaisjäännöksiä. Osa siitä on inventoitua, arvotettua ja suojeltua, mutta yhteistä lähes kaikille kulttuuriympäristökohteille on se, että pysyäkseen elävinä ja kunnossa ne tarvitsevat aktiivista hoitoa ja käyttöä.

MAKU-ryhmä

MAKU-ryhmän kulttuuriympäristösitoumus

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto

 

Lisätietoa:

MAKU-ryhmän pj.,
museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, p. 014-266 4348, heli-maija.voutilainen(at)jkl.fi
vpj., maakunta-arkkitehti Liisa Bergius, p. 040 590 2296, liisa.bergius (at)keskisuomi.fi
sihteeri, ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, p. 0295 024 740, liisa.horppila-jamsa(at)ely-keskus.fi

Höyrygalleria
yrittäjä Ulla Huttunen, p. 050 4121 611, info(at)hoyrygalleria.fi

 


Regional information