Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hydrologisen havainnoinnin ammattilaiset koolla Joensuussa (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjestävät ympäristöhallinnon hydrologiset neuvottelu- ja kenttäpäivät Joensuussa ja lähiympäristössä 26.–28.10.2015.

Neuvottelupäivien jälkeen tapahtuman kolmantena päivänä tutustutaan pohjavesi- ja vaaitusasioihin Jaamankankaan pohjavesialueella. Puntarikosken voimalaitoksella perehdytään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa ADCP-laitteen eli ultraäänitutkan käyttöön vertaamalla voimalaitoksen virtaamia laitteella mitattuihin virtaamiin . Pienemmän vesistön virtaamamittausta havainnollistetaan uudenlaisella ns. suolapulssilaitteella.

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Teppo Linjama, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 199, teppo.linjama(at)ely-keskus.fi

Hydrologi Johanna Korhonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 302, johanna.korhonen(at)ymparisto.fi


Regional information