Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Huomio maaseutuyrittäjä!  Oletko suunnitellut energiainvestointeja tai omistajanvaihdosta?


Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä.
Elpymisrahoitus on haettavissa vuosina 2021–2022.Tiesithän että EU:n elpymisvaroista voit saada tukea:

Omistajanvaihdoksiin:
 

Energiainvestointeihin
 

Uuteen teknologiaan
 


Satakunnan ELY-keskuksessa elpymisvara-asioissa sinua neuvovat yritysasiantuntijat
Ari Nummelin puh. 0295 022 2071 ja Jari Hankaankorpi puh. 0295 022 037

Lue tarkemmin elpymisrahoituksesta osoitteesta:

maaseutu.fi/elpymisrahoitus