Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för april (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Området för NTM-centralen i Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 8,2 %.
  • Arbetslösheten minskade med 8,5 % jämfört med förra året.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar, men andelen personer över 60 år av arbetslösa fortsätter att öka.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under april 1 310 nya lediga arbetsplatser, vilket är 430 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 472 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 851 personer permitterade på heltid i april, vilket är 263 färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf)

Briefly in English (pdf)

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information