Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Höstfredningen av laxfiskar börjar snart (ELY-centralen i Nyland)

Också siken är fredad i älvar och bäckar som utmynnar i havet

För att trygga den naturliga förökningen begränsas fisket av lax, öring och sik under deras lektid.

Lax och öring är fredade i september, oktober och november i älvar och bäckar. Från och med denna höst är också siken fredad på motsvarande sätt i älvar och bäckar som utmynnar i havet. 

Under fredningstiden får redskap som är tillverkade eller särskilt lämpliga för fångst av den fredade arten inte hållas utsatta i vattnet. Fångst av lax, öring och sik med spö och drag är ändå tillåten under de första tio dagarna av september och efter den 15 november.

Ytterligare upplysningar:
Fiskebiolog Mikko Koivurinta, [email protected],
0400-829505


Regional information