Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Dammsäkerheten förbättras vid den konstgjorda sjön Hirvijärvi (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten låter bygga en arbetsdamm i påfyllningskanalen till den konstgjorda sjön Hirvijärvi efter midsommar och arbetet med att bygga en stängningslucka till påfyllningskanalen inleds. Syftet med projektet är att förbättra dammsäkerheten vid den konstgjorda sjön Hirvijärvi. Den nya stängningsluckan gör det möjligt att snabbt stänga kanalen vid alla förhållanden. Projektets kostnadsberäkning ligger på 450 000 euro.

Under våren har man strävat efter att få vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula tillräckligt högt med tanke på dammarbetet i juli. Under tiden som stängningsluckan byggs styrs vattnet ovanför påfyllningskanalen i ån Nurmonjoki till den gamla fåran av Nurmonjoki via dammen i Kylmälänkoski. På grund av detta kommer det sannolikt att strömma mer vatten än normalt i den s.k. vattenfattiga fåran mellan Viitalankylä och Keski-Nurmo i juli. Vattnet i den gamla fåran av Nurmonjoki styrdes i början av 1970-talet till den konstgjorda sjön och efter det har det 14,5 km långa avsnittet av ån varit en s.k. vattenfattig fåra.

I sommar beror vattenståndet i Hirvijärvi mer än vanligt på väderförhållandena. Om det är varmt och inte regnar mycket under sommaren, kan vattenståndet sjunka lägre än normalt under sommaren.

Eftersom inflödet i Hirvijärvi i sommar är betydligt lägre än normalt, kan det påverka syresituationen i sjön. NTM-centralen i Södra Österbotten följer intensivt upp vattenkvaliteten i sjön under tiden som arbetet pågår. Om syresituationen i sjöns djuphölja försämras, kommer sjön att syresättas. Enligt den preliminära bedömningen är sannolikheten för syreproblem ganska liten. Att mer vatten leds till den gamla fåran av Nurmonjoki förbättrar å sin sida vattenstatusen i avsnittet som normalt är vattenfattigt.

I fjol somras byggdes en motsvarande stängningslucka i påfyllningskanalen till den konstgjorda sjön Kalajärvi.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

Regional information