Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hirvensalmen Kissakosken kalatien kalamääriä selvitetään (Etelä-Savo)

Kissakosken kalatien tämän vuoden kalamääriä selvitetään paraikaa. Seurantaa tehdään videokuvauksella, joka perustuu älykkääseen konenäkötekniikkaan. Seurannan tuloksista tiedotetaan loppuvuodesta 2017.

<
Kuva: Isokokoinen säyne Kissakosken kalatiessä 2017.

Kissakosken kalatiellä selvitetään parhaillaan vuoden 2017 kalamääriä. Kalaseurantaa tehdään videokuvauksella, jonka perusteella saadaan tarkempaa tietoa kalamääristä ja lajeista. Seurannan avulla voidaan muun muassa erottaa rasvaevälliset luonnossa syntyneet taimenet ja rasvaeväleikatut istutetut taimenet toisistaan.

Aineiston käsittelyssä hyödynnetään konenäköön perustuvaa tekniikkaa, joka poimii automaattisesti videoaineistosta ne tapahtumat, jolloin kameran edessä on havaittu liikettä.

Toukokuun alussa käynnistyneen seurannan ensimmäisen viikon aikana kalatiessä on havaittu jo ahvenia, särkiä sekä yksi säyne. Kissakosken kalaseurannan tuloksista tiedotetaan laajemmin loppuvuodesta.

Ensimmäinen kalaseuranta Kissakoskella tehtiin vuonna 2013

Hirvensalmen Kissakosken voimalaitoksen ohi kulkeva kalatie rakennettiin vuonna 2012. Voimalaitoksen lupaehtoihin sisältyi kalaseuranta kolmena vuotena ELY-keskuksen kalaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kalaseuranta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja seuranta jatkuu vuosina 2017 ja 2021

Vuonna 2013 kalaseuranta tehtiin kesäkuun ja lokakuun välillä kalalaskurilla, joka laski yli neljän senttimetrin korkeat kalat. Lajintunnistuksessa apuna käytettiin laskurin tekemiä silhuettikuvia. Tulosten perusteella kalatiessä kulki ylöspäin 299 kalaa ja alaspäin 43 kalaa. Tämän lisäksi kalatiessä liikkui alle neljän senttimetrin korkeita kaloja, kuten salakoita ja särkiä, jotka eivät tallentuneet kalalaskurin tietoihin.

Kalatie mahdollistaa kalojen vaellukset

Kissakosken Voimalaitoksen omistaja Suur-Savon Sähkö Oy on juoksuttanut kalatiehen vettä ympärivuotisesti ympäristösyistä ja kalatien rakenteiden kunnossapitämiseksi. Lupaehtoihin sisältyy kalatien vesittäminen 0,4 – 0,8 m3/s virtaamalla talvikuukausia lukuun ottamatta.

– Kalatie on saanut paljon positiivista palautetta ja kohdetta käydään katsomassa, joten emme ole jättäneet kalatietä kuiville, sanoo Suur-Savon Sähkö Oy:n ympäristöpäällikkö Matti Puranen.

Ympärivuotinen vesitys mahdollistaa kalojen vaellukset Mäntyharjunreitin koskien ja Puulaveden välillä.  Vesitys tarjoaa uhanalaiselle järvitaimenelle jopa lisääntymismahdollisuuden kalatiessä.

– Kalatien suunnittelu ja toteutus sekä kalaseuranta ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä yhtiön, konsulttien ja ELY-keskuksen kesken, kiittää Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Matti Puranen, Suur-Savon Sähkö Oy, puh. 040 574 4813
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, puh. 029 5024037
Vesistötutkimuspäällikkö Janne Raunio, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, puh. 0400 673 067


Regional information