Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hiitolanjoen lohikalojen kalastus sallitaan tiukoin ehdoin (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskus on antanut 7.4.2016 päätöksen, jolla Hiitolanjoella sallitaan kalastusasetuksella rauhoitettujen järvilohen ja taimenen vapakalastus. Päätösehdoissa kalastusta on kuitenkin rajoitettu merkittävästi. Kalastuskausi on vuosittain 1.5.-31.8., kalastusta saa harjoittaa enintään kolme kalastajaa kerrallaan, kaikki lohet ja taimenet tulee vapauttaa ja kalastaa saa vain väkäsettömillä koukuilla. Lohen ja taimenen kalastusta ei saa harjoittaa lainkaan, mikäli veden lämpötila ylittää 20 astetta.

Päätöksellä pyritään turvaamaan Hiitolanjoen kalatalousasioiden kehittäminen sekä lisäämään joen virkistysarvoa ja kalatalouskäyttöä. Lupaehtojen tarkoitus on varmistaa lohikalakantojen säilyminen.      

Lisätietoja:                                                                    

Kalastusmestari Vesa Vanninen
p. 0295 029 095
[email protected]


Regional information