Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sandningssanden håller på att städas bort (Nyland, Tavastland)

NTM-centralen i Nyland minskar på dammolägenheterna genom att städa bort sandningssand och stendamm från beläggningarna i regnväder eller genom att väta ytorna som ska rengöras.  Man borstar inte sand på torra ytor, det skulle medföra dammolägenheter för omgivningen.

Vårstädningen består inte bara av att sandningssand städas bort från körbanan, ännu viktigare är det att städa bort det stendamm som dubbdäcken har lossat från beläggningarna under vintern.

Målet är att sanden ska vara bortstädad från tätorternas körbanor och gångbanor i slutet av mars, från riks- och stamvägarna i mitten av april och från övriga landsvägar innan utgången av april.

Städningen har inletts och fortsätter för fullt så länge vädret är gynnsamt. På de livligast trafikerade landsvägarna i huvudstadsregionen förhindrar man vid behov att det dammar med hjälp av en mild saltlösning. Om det är möjligt utförs rengöringen medan det regnar, för att undvika konstbevattning.

Bra vårstädning av körbanorna

Livligt trafikerade vägar i Södra Finland och i tätorter borstas vid behov två gånger under våren. Under den första omgången avlägsnas sandningssand så tidigt som möjligt för att undvika dammolägenheter och för att undvika cykel- och rullningsolyckor. Under andra omgången borstar man och använder mycket vatten eller en högtryckstvätt för att få bort resten av dammet och sandningssanden.

NTM-centralen i Nyland försöker genomföra borstningarna av landsvägarna samtidigt som kommunernas gatunät borstas så att servicenivån ska vara enhetlig. Då undviker man bland annat att behöva borsta bort sand som trafiken för med sig.

I NTM-centralens entreprenadområden används sammanlagt cirka 70 000 ton sand. Verksamhetsområdet omfattar landskapen i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

 

Ytterligare information:

  • Underhållschef Pekka Rajala, tfn 0400 503 368
  • Underhållsansvarig Tuomo Ratia, tfn 050 396 3271

 

 


Regional information