Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hennalan varuskunta-alueella puhdistetaan öljyistä maaperää  (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Hennalan varuskunta-alueella sijainneen polttoaineen jakelupaikan maaperän puhdistamisesta. Jakelupaikan maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä polttoaineen varastoinnin ja jakelun seurauksena. Polttoaineen jakelupaikka on poistettu käytöstä vuoden vaihteessa. Öljyllä pilaantunutta maata on yhteensä noin 150 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa puolustusvoimat. Alue puhdistetaan tammikuun aikana.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, ettei maaperän öljy rajoita kiinteistön maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme


Regional information