Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om Gotland. Trots det exceptionellt varma vattnet i sjöar har blågrönalgsläget i insjöar hållits rätt stabil.

Lue lisää

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil (30.6.2022, syke.fi)