Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för februari (NTM-centralen i Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden.
  • Arbetslösheten ökade litet långsammare.
  • Antalet lediga arbetsplatser var färre jämfört med föregående år.
  • Antalet arbetssökande ökade jämfört med februari förra året.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i Vasaregionen.
  • Antalet personer som sysselsattes med lönesubvention och som deltog i arbetskraftsutbildning minskade.
  • Antalet personer som deltog i frivilliga studier och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ökade jämfört med situationen för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf).

OBS! De regionala sysselsättningsöversikterna har förnyats och offentliggörs nu på adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi. Österbottens NTM-centrals sysselsättningsöversikt finns direkt tillgänglig på adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information