Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för februari (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 9,3 %.
  • Arbetslösheten minskade i Österbotten med 5,0 % jämfört med förra året.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande minskade en aning.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar, men redan över en tredjedel av arbetslösa arbetssökande är över 50 år.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under februari 1 833 nya lediga arbetsplatser, vilket är 3 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjarsysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 253 personer.
  • Antalet sysselsatta personer ökade med 21,1 procent jämfört med året innan.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 1 153 personer permitterade på heltid i februari, vilket är 312 färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf).

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information