Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Helmi-ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille 3,5 miljoonaa euroa tukea elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Avustus on tarkoitettu konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukeviin inventointi- ja suunnittelutöihin. Kyseessä on järjestyksessään toinen Helmi-ohjelman avustushakukierros kunnille ja ensimmäinen, joka suunnattiin myös järjestöille.

Avustuksen myöntämisessä arviointiin hankkeiden odotettua vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.  Lisäksi painotettiin hankkeen tavoitteenasettelua ja soveltuvuutta Helmi-ohjelman tavoitteisiin, kustannusarviota suhteessa odotettuihin tuloksiin sekä toimien vaikuttavuutta. Hakijoita kannustettiin konsortioihin ja muuhun voimavarojen yhdistämiseen, mikä toteutuukin useissa hankkeissa.

Kunnilla ja järjestöillä intoa luonnon tilan parantamiseen

Syksyllä käynnistetty avustushaku herätti laajasti kiinnostusta kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja vesiosuuskunnissa. Helmi-ohjelma parantaa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilaa sekä edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushakuja avataan tarpeen mukaan ympäristöministeriön päätöksellä.  

Seuraava hakukierros kunnille ja järjestöille toteutetaan syksyllä 2022. Tulevaan hakukierrokseen toivotaan konkreettisia elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sisältäviä, vaikuttavia ja monipuolisia hankkeita kaikista Helmi-ohjelman teemoista.

Lue lisää

Helmi-ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin (20.4.2022, ym.fi)