Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Flyghavren ska plockas i juli

Flyghavre är ett ogräs som snabbt sprids. Flyghavresmitta förekommer åtminstone delvis på 17 procent av åkerarealen i Finland och den sprids varje år till nya åkerskiften. Myndigheterna gör kontrollrundor på åkrarna i juli och kontrollerar om bekämpningen av flyghavren har lyckats.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer kontrollerar förekomsten av flyghavre på de gårdar som har gällande plan för bekämpning av flyghavre. Myndigheterna inleder kontrollerna i mitten av juli och fortsätter med dem ända fram till skördetiden.

Läs mera:


Regional information