Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Heinäkuun alussa hieman levää Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Viikolla 27 sinilevää on jälleen havaittu muutamalla järvellä Lounais-Suomessa. Pyhäjärven pohjoisosassa Kauttuan ja Katismaan vakioseurantapaikoilla levää on havaittu vähän. Lisäksi hieman sinilevää on havaittu Siikaisissa, Siikaisjärven havaintopaikalla sekä Ulvilassa, Joutsijärven havaintopaikalla. Merialueilla sinilevää ei ole vielä havaittu lainkaan.

Havaitut sinilevämäärät ovat ajankohtaan nähden tyypillisiä. Alkukesän viileys on rajoittanut sinilevien esiintymistä. Kuluneen viikon korkeat lämpötilat voivat kuitenkin lisätä sinileväkukintojen määrää hyvinkin nopeasti. Vakioseurantapaikoilla havaitut sinilevämäärät ovat olleet niin matalia, etteivät ne estä vedessä uimista. Leväisen veden käyttöä esimerkiksi pesuvetenä tulee kuitenkin välttää. Jos levää esiintyy silminnähden runsaasti vedessä, pitää sen käyttöä rajoittaa. Runsaasti sinilevää sisältävä vesi voi aiheuttaa iho-oireita ja leväisen veden nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia. Lasten ja kotieläinten ei saa antaa uida leväisessä vedessä. Tyynellä säällä levämassat voivat nousta veden pintaan yhtenäisiksi lautoiksi. Tuuli ja sateet kuitenkin sekoittavat vettä ja hajottavat lauttoja, jolloin levän havaitseminen voi olla haastavaa.

Levätilannetta voi seurata Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämästä Järvi&Meriwiki -palvelusta, johon kirjataan vakioseurantapaikkojen levähavainnot. Palveluun voi tallentaa myös omia levähavaintoja. Levätilanteen seuraaminen ja havaintojen tallentaminen on mahdollista myös älypuhelimeen ladattavan Levävahti-sovelluksen avulla. Havainnot sinileväkukinnoista Lounais-Suomen alueella voi ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (puh. 0295 022 530).

Lisätietoja:

Maria Hughes, harjoittelija    puh. 0295 022 530

Heli Perttula, ylitarkastaja      puh. 0295 022 925


Regional information