Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen on alkanut (Uudenmaan ELY-keskus)

 

Vielä ehdit vastata liikkumiskyselyyn!

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kunnat ovat yhdessä käynnistäneet turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen neljän kunnan alueella. Samanaikaisesti laaditaan suunnitelma seudun pääpyöräilyverkosta ja sen kehittämistarpeista. 

Suunnittelun tueksi tarvitaan asukkaiden kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta. Työssä toteutetaan kysely alueen asukkaille tai muutoin alueella liikkuville. Kyselyllä selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Vastauksia hyödynnetään turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa.

Vastaamalla liikkumiskyselyyn pääset vaikuttamaan alueenne liikenneturvallisuuteen.

Kyselyyn voi vastata 30.9.2013 saakka osoitteessa www.kuntakanava.fi/kyselyt. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien internetsivuilta.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pyöräilykypärä kunnittain.

Suunnitelmaa esitellään 7.11.2013 klo 13 Riihimäellä. Tilaisuuteen toivotaan luottamushenkilöiden osallistumista.

Lisätietoja suunnitelmista antavat:

 


Regional information