Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016 haettavissa (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus ilmoittaa haettavaksi ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuoden 2016 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 valtion talousarviossa tähän varoja.

Hakuaika päättyy 30.11.2015.

Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia omalla toiminta-alueellaan

 •  rakennusperinnön hoitoon;
 •  tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan;
 •  saariston ympäristönhoitoon (494/1981);
 •  pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen;
 •  haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan;
 •  vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen;
 •  vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista  edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin;
 • vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulvariskiä vähentäviin hankkeisiin  
 • vesihuoltoavustukset

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustuksia koko Suomessa

 •  kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia koko Suomessa

 •  valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan;
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan;
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan sekä
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2015 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta. Aikaisemmin toimitetut vuotta 2016 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Hakuajan ulkopuolella toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustusten hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä on verkossa:

 www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

Yhteyshenkilöt Lapin ELY-keskuksessa:

Rakennusperinnön hoito:

 • Tarkastaja Tapio Pukema, puh. 0295 037 492

Tunturialueiden jätehuolto ja saariston ympäristönhoito:

 • Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen, puh. 0295 037 407

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen:

 • Hydrogeologi Anu Rautiala, puh. 0295 037 010

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta ja vesihuoltoavustukset:

 • Vesihuoltotarkastaja Risto Romakkaniemi, puh. 0295 037 510

Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmat:

 • Ylitarkastaja Pekka Räinä, puh. 0295 037 517

Vesistöjen kunnostus ja tulvariskien hallinta:

 • Rakennuttamisinsinööri Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391
 • Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397

Regional information