Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Harkinnanvaraiset valtionavustukset haettavissa Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää valtion harkinnanvaraisia avustuksia Pirkanmaan alueelle vuodelle 2016 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesihuoltoon
  • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen
  • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 talousarviossa niihin määrärahat.

Hakemuslomakkeet ja lisätietoja avustuksista löytyy www.ely-keskus.fi -sivustolta kohdasta ely-keskus.fi (etusivu) > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue. Hakemuksen voi jättää sivuston kautta sähköisesti tai sen voi lähettää Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere. Hakulomakkeita saa myös Pirkanmaan ELY-keskuksesta (Yliopistonkatu 38, Tampere).

Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2015.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
puh. 0295 036 000 / [email protected]

Päivi Koivisto (rakennusperinnön hoito)
Merja Antikainen (pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen sekä vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen pohjavesien osalta)
Antero Luonsi (haja-asutusalueiden jätevesineuvonta)
Kaija Joensuu (vesihuolto)
Sami Moilanen (vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen)
Heidi Heino (vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista edistävät laaja-alaiset yhteistyöhankkeet).


Regional information