Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Harjunpään joen silta uusitaan valtatiellä 11 Ulvilassa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa valtatiellä 11 Ulvilassa sijaitsevan Harjunpään joen sillan uusimistyöt viikolla 47. Rakennustyöt kestävät vuoden 2016 syksyyn saakka. Rakennustöiden aluksi tehdään nykyisen sillan viereen kiertotie ja siihen rakennetaan Kaasmamarkunjoen ylittävä varasilta. Valtatien nopeusrajoitusta joudutaan alentamaan työmaan kohdalla. Liikenne ohjataan kiertotielle keväällä 2016. Kiertotiellä on nopeusrajoitus 30 km/h. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Sillan korjaustyöt aloitetaan viikolla 47 kiertotien ja kiertotielle tulevan varasillan rakentamisella. Kiertotien rakentaminen kestää arviolta n. kaksi kuukautta. Kiertotie otetaan käyttöön keväällä 2016. Kiertotiellä on käytössä kaksi ajokaistaa. Kevyelle liikenteelle ei työskentelyalueen kapeuden takia pystytä järjestämään erillisiä kulkuväyliä. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Keväällä käyttöön otettavan kiertotien ei odoteta aiheuttavan ruuhkia, sillä kiertotiellä on käytössä kaksi ajokaistaa kuten valtatielläkin. Alennettu nopeusrajoitus ja kiertotien kapeus saattavat kuitenkin hidastaa liikennettä jonkin verran työmaan kohdalla.    

Kun yleinen liikenne on saatu siirrettyä kiertotielle, vanha silta puretaan ja rakennetaan uusi silta vanhan paikalle. Geotekniset olosuhteet siltapaikalla ovat hyvin haastavat, minkä johdosta tie joudutaan perustamaan paalulaatoille uuden sillan molemmin puolin. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2016.

Nykyisessä v.1958 rakennetussa Harjunpään joen teräsbetonisen laattasillan perustuksissa on tarkastuksissa todettu siirtymiä ja lisäksi silta on niin huonokuntoinen, että se on päätetty uusia kokonaan jännitetyllä teräsbetonisella ulokepalkkisillalla. Uuden sillan hyötyleveys on 10,5 metriä (vanhan sillan leveys 10,0 metriä) ja kokonaispituus 25 metriä. Liikennemäärä sillalla on 4 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                    

- Destia Oy: työpäällikkö Eetu Väisänen, puh. 040 351 0790


Regional information